Průběh insolvence

Průběh insolvenčního řízení, jak insolvence probíhá


Citace z insolvenčního zákona

Průběh insolvenčního řízení

Orientace v insolvenčním právu může být obtížná zejména pro neprávníky. Vzhledem k poměrně krátkým lhůtám v insolvenčním řízení je potřeba se co nejrychleji zorientovat a informovat se o možnostech realizace svých práv a povinností. Následující text shrnuje ústřední instituty a procesní postupy v insolvenčním řízení z pohledu dlužníka.

Insolvenční řízení má několik fází. Průběh jednotlivých řízení se bude lišit v závislosti na konkrétních okolnostech případu. Insolvenční řízení však probíhá v zásadě v těchto fázích:

1. Podání insolvenčního návrhu

2. Zahájení insolvenčního řízení

3. Rozhodnutí o úpadku dlužníka

4. Rozhodnutí o způsobu řešení úpadku dlužníka


Teď si jednotlivé body podrobně rozebereme.

– Klient se dostaví do naší kanceláře na nezávaznou konzultaci ohledně oddlužení (insolvence), která je zdarma. Následně zkonzultujeme jeho možnosti úpadku, zda má nebo nemá na oddlužení nárok.

– S klientem se dohodneme na další schůzce, na které doloží všechny dokumenty potřebné pro sepsání návrhu na oddlužení, dohodnuté na první konzultaci.

– Naší pracovníci zabývající se Občanským procesním právem vyhotoví kompletní návrh na oddlužení klienta se všemi přílohami, připravené k odeslání na příslušný krajský soud.

– Klienta informujeme o tom, jak insolvenční soud probíhá, sdělíme přibližné datum soudního jednání, připravíme ho na něj.

– Po odeslání návrhu na oddlužení a jeho přijetí krajským soudem, bude klient vyvěšen v insolvenčním rejstříku na stránkách Justice – Podání insolvenčního návrhu a zároveň zahájení insolvenčního řízení.

– Potom proběhne soudní jednání, kde soud rozhodne o tom, zda klient má nebo nemá nárok na povolení oddlužení (nároky na povolení oddlužení probereme hned na první schůzce, nevyhotovíme návrh někomu, kdo podmínky insolvence nesplňuje).

– Následuje rozhodnutí soudu o tom, jak klient bude své závazky plnit (měsíční splátky, nebo zpeněžení věcí majetkové podstaty).

– Klientovi je povoleno oddlužení.

– Klienta bude kontaktovat přidělený insolvenční správce, se kterým se dohodnou srážky ze mzdy či z jiného příjmu, tak aby závazky byly plněny.


Průběh insolvenčního řízení, jak probíhá insolvence – oddlužení