KonkursKonkurs je jednou z možností řešení úpadku fyzických nebo právnických osob.

V porovnání s insolvencí (oddlužením), je konkurs z podstaty věci ta horší varianta, jelikož v tomto případě nelze snížit závazky o jediné procento.

Celý proces konkursu je v jistém slova smyslu podobný standardní exekuci.

Tak jako v insolvenci (oddlužení), o konkursu rozhodne soud. Je přidělen konkursní správce, který se stará o spravedlivé rozdělení peněžních prostředků mezi věřitele.

Je potřeba uhradit celkový objem svých závazků (100%).

Jsou zpeněženy veškeré věci majetkové podstaty dlužníka, zabaví se jeho úspory, spoření, a je mu odebrána část jeho příjmu, povinnému tak zůstane jen nezabavitelné minimum (podobně jako u insolvence-oddlužení).

Je nutné upozornit na to, že při nesprávném či neúplném podání návrhu na oddlužení (insolvenci), je možné, že soud rozhodne o konkursu.

Konkurs je v současné době upraven v zákoně č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)

V případě, že povinnému hrozí soudem rozhodnutí o konkursu, doporučujeme urychleně zaslat návrh na povolení oddlužení (insolvenci), na patřičný krajský soud, dříve, než soud o konkursu rozhodne.

Nyní vypracovaváme návrhy na oddlužení (insolvenci) i pro podnikatele, či právnické osoby.

Pokud máte nějaký dotaz, vzneste jej do naši online poradny, v nejbližší možné době Vám na něj odpovíme.

Také nás můžete kontaktovat přímo, prostřednictvím kontaktního formuláře.Více aktuálních informací na stránkách justice.cz.

Konkurs – Insolvence levně – Oddlužení