O insolvenci

Insolvence informaceInsolvenční řízení (insolvence, oddlužení) je jedním z několika možností řešení úpadku v České republice.


Nejdůležitější znaky Insolvence (výhody i nevýhody)

– Možnost uhrazení všech závazků ve výši 30%.
– Možnost snížení veškerých závazků až o 70%.
– Pravidelné měsíční splátky po dobu 5 let.
– Zastavení narůstání závazku o úroky, penále, či pokuty.
– Zastavení probíhajících exekucí.
– Po dobu insolvenčního řízení jsou jakékoliv exekuce nevykonatelné.
– Žádné další soudní řízení, týkající se úhrady Vašich závazků.
– Není možné upřednostňovat věřitelé před jinými věřiteli
– Jestliže se věřitel o svou pohledávku nepřihlásí v soudem stanovené lhůtě, je jeho pohledávka již neuspokojitelná a nemůže úhradu po Vás vyžadovat, nebo jakkoli vymáhat.
– Po určité době výmaz z veškerých registrů dlužníků.


Insolvenční zákon (insolvence) Vám dává možnost začít od znova, bez dluhů a také s čistým rejstříkem dlužníku (Solus, atd.).

Další možnosti řešení úpadku

– Konkurs
– Reorganizace


Historie insolvence (oddlužení)

Insolvenční zákon č. 182/2006 Sb. je ze dne 30.Března 2006 upravuje řešení úpadku a hrozícího úpadku. Nabyl účinnosti dnem 1.1.2008 a nahradil tak dosavadní zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání. Úplné znění platného insolvenčního zákona naleznete zde.

Autorem zákona je Parlament České republiky, nyní ho má na starost Ministerstvo spravedlnosti ČR.


Insolvence informace (oddlužení)